Keltische Boomkalender

MAgisch HUis

Keltische Boomkalender

 

 1 Maretak

Viscus Album

 

zonsondergang 22 december

tot

zonsondergang 23 december

 

 

De Maretak is de sluitsteen van het Keltische bomenjaar. 

Hij behoort niet tot het oude jaar en ook niet tot het nieuwe.  Deze maand valt dan ook buiten tijd en ruimte.

De Maretak vertegenwoordigt een maand die slechts 1 dag duurt maar even krachtig is als de andere 13 maanden die 28 dagen lang zijn.

Als sluitsteen staat de Maretak dan ook symbool voor heel zijn of heel worden, heling.

 

 3 Lijsterbes

Sorbus Aucuparia

 

zonsondergang 20 januari

tot

zonsondergang 17 februari


 

De Lijsterbes is de tweede maand van het Keltische bomenjaar.

Als je je bewust wordt van je gaven is het de bedoeling er ook wat mee te doen.

Hiervoor heb je echter wel heel wat moed voor nodig.

Maar moed kan gemakkelijk leiden tot roekeloosheid, daarom heb je ook bescherming nodig.

De Lijsterbes schenkt je moed en bescherming op je nieuwe pad.

.


Nieuws

NieuwGastenboek

Neem een kijkje en schrijf iets in ons gastenboek !

Betula

zonsondergang 23 december

tot

zonsondergang 20 januari

De Berk is de eerste maand van het Keltische bomenjaar.

Berken zijn pioniers en zijn meestal de eerste bomen die groeien op braakliggende grond.

De Berk staat dan ook symbool voor bewustwording, welke gaven liggen nog verborgen in je onderbewustzijn?

Kerstavond valt in het begin van de Berkmaand, vandaar dat we dan Kerstbuche of -stol eten, een cake in de vorm van een Berkenstam.

 2 Berk

Keltische Boomkalender

 

 4 Es

Fraxinus Excelsior

 

zonsondergang 17 februari

tot

zonsondergang 17 maart

 

De Es is de derde maand van het Keltische bomenjaar.

Als je je bewust wordt van je gaven is het de bedoeling er ook wat mee te doen.

Hiervoor heb je echter wel heel wat moed voor nodig.

Maar moed kan gemakkelijk leiden tot roekeloosheid, daarom heb je ook bescherming nodig.

De Lijsterbes schenkt je moed en bescherming op je nieuwe pad.