Magische Stoelmassage

MAgisch HUis

Magische Stoelmassage

Magische Stoelmassage

 Stress op het werk 

 

Werknemers staan de laatste jaren steeds meer onder druk.  Stijgende loonkosten en de crisis zorgen voor een continu stijgende werkdruk.  Werknemers krijgen hierdoor steeds meer last op de schouders.  Dit creëert steeds meer stress, wat resulteert in ontevredenheid,  gezondheidsproblemen en lagere prestaties.

 

Werkgevers zitten hierdoor steeds meer met de handen in het haar.  Tegelijkertijd het rendement van het bedrijf behouden en verbeteren en de werknemers tevreden houden is een waar dilemma.

.


 De gevolgen van deze stress

 

Steeds meer mensen verliezen hun motivatie en drukken als het ware op de 'Escape'-toets en proberen deze problemen te ontvluchten.

Sommigen zoeken ander werk, anderen melden zich steeds vaker ziek.  Dit resulteert dan weer in nog meer werkdruk en een dalende motivatie.

Een negatieve spiraal zonder einde... 

Een eigentijdse oplossing

 

Stress zet zich vaak vast op de spieren in de nek, schouders en bovenrug met stijfheid en pijn tot gevolg en soms zelfs leidend tot hoofdpijn en migraine aanvallen.

Een ontspannende stoelmassage is dan ook de ideale oplossing. 

Een stoelmassage heeft onmiddellijk een positief resultaat.  Het losmaken van de verkrampte spieren leidt niet enkel tot minder klachten en een lager stressniveau maar ook tot een algemeen gevoel van welbehagen.

Bovendien toont u, als werkgever, aan uw werknemers dat zij als mensen minstens even belangrijk zijn voor u als cijfers en winstmarges.

De gevolgen laten niet lang op zich wachten: al gauw zie je weer glimlachende gezichten van werknemers die weer plezier in hun werk krijgen en niet alleen meer maar ook beter presteren.

Ook u en al uw leidinggevenden zullen zich beter voelen: je zal meer respect krijgen van je werknemers en ook hun loyaliteit zal stijgen, want mensen die zich gewaardeerd voelen presteren beter.

En wat gaat dat kosten?

Ik hoor het u al denken: "...Voor niets gaat de zon op, dus dit zal mijn bedrijf wel heel wat gaan kosten...".

Stoelmassages worden per uur aangerekend en tijdens de massage presteert de werknemer niet.

Echter als u weet dat een stoelmassage 10 à 15 minuten duurt dan leert een eenvoudige berekening u al gauw dat 1 baaldag meer kost dan 1 stoelmassage per week gedurende een heel jaar!

Als we bovendien nog de verhoogde prestaties van uw werknemers en de fiscale voordelen meerekenen moeten we al snel besluiten dat stoelmassages geen geld kosten maar geld opbrengen.

En om het nog voordeliger te maken voor u bieden we ook contracten op maand-, trimester-, semester- of jaarbasis aan, inclusief promotiemateriaal zoals flyers en affiches.

De fiscus betaalt mee:


Aftrek voorbelasting op massagediensten voor werknemers

De staatssecretaris heeft met betrekking tot stoelmassage het volgende besloten.

Als de masseur massage verricht bij werknemers met het doel stress gerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen, kan een ondernemer die met een masseur contracten afsluit, worden aangemerkt als afnemer van de prestaties van de masseur. De werkgever kan volgens de staatssecretaris als afnemer van de prestaties dan ook de voorbelasting in aftrek brengen. De werknemers kunnen met de massage weliswaar ook buiten de werksfeer om gebaat zijn, maar de staatssecretaris vindt dat mogelijke consumptieve element volstrekt ondergeschikt aan het belang van de werkgever bij de massages. De werkgever verwacht namelijk dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn volgens de staatssecretaris derhalve geen personeelsvoorziening zoals bedoeld in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. De aftrek van de voorbelasting is niet beperkt of uitgesloten.

Ministerie van Financiën 30-01-2002 nr. CPP2002/292M


Stoelmassage als vrije verstrekking

Op grond van de Arbowet  1998 moet de werkgever  een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. U kunt een Arboplan  opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid  deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out  of RSI.

Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig heben en U schakelt ons daartoe in, is er sprake van een 'Vrije Arbo-verstrekking'.

De stoelmassage is aftrekbaar van de loonbelasting indien U aan de volgende voorwaarden voldoet:

-   U heeft een Arbo-Plan

-   De stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit

-   De stoelmassage vindt plaats in werktijd

-   De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd

-   Er is geen sprake van een aanmerkelijke prive-besparing van de werknemer


Neem voor meer informatie hieromtrent contact op met Uw belastingadviseur.

Nieuws

Tarieven

Contacteer ons voor meer informatie over onze tarieven.

We bieden ook maand-, trimester-, semester- en jaarcontracten aan.

Vraag ook naar de fiscale voordelen voor bedrijven!